WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i pojawieniem się w naszym otoczeniu zagrożenia coronawirusem, zostaliśmy wszyscy zmuszeni do modyfikacji naszego życia, w każdym jego aspekcie. Ja również musiałam dokonać pewnych zmian w moim sposobie przyjmowania pacjentów.

Od 16 kwietnia wracam do zawieszonej działalności w gabinecie, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa moim pacjentom, każda wizyta będzie poprzedzona dokładnym wywiadem telefonicznym, wizyty dzieci zdrowych i chorych będą się odbywały w oddzielnych przedziałach czasowych, w czasie wizyty z dzieckiem będzie mógł być tylko jeden opiekun, dodatkowo wprowadzam porady telefoniczne, z możliwością wypisywania recept i zwolnień lekarskich.

Poniżej przedstawiam cennik usług:

  1. Wizyta lekarska - 100 zł.
  2. Porada lekarska telefoniczna - 80 zł.
  3. Wystawienie recepty - 40 zł.

Mam nadzieję, że dokonane zmiany pomogą mi wrócić do tego co lubię robić najbardziej - do udzielania pomocy moim pacjentom.

Urszula Bilbin

Konsultacje telefoniczne należy opłacać przelewem na poniższe konto:

Alior Bank
77 2490 0005 0000 4004 9579 4561

  • Przyjazna atmosfera
  • Indywidualne podejście
  • Pasja i radość
  • Empatia i zrozumienie
  • Profesjonalizm
  • Szacunek do małego Pacjenta
Gabinet BilbinMed

Pediatra Urszula Bilbin

Nazywam się Urszula Bilbin. Jestem lekarzem pediatrą. Swoją specjalizację wybrałam już na samym początku studiów medycznych, które ukończyłam w Białymstoku w 1992 roku. Jako pediatra rozpoczęłam swoją pracę w Poradni Dziecięcej, następnie pracowałam w Oddziale Pediatrycznym w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.

Zdobywając doświadczenie zawodowe, uczestniczyłam w szkoleniach specjalistycznych, uzyskując I, następnie II stopień specjalizacji w pediatrii. Nie wyobrażam sobie innego wyboru mojej ścieżki zawodowej. Swoją pracę wykonują z pasją i radością, jaką niesie praca z najwdzięczniejszymi pacjentami-dziećmi.

Myślę, że podchodzę z dużą dozą empatii i zrozumienia w stosunku do rodziców w tak trudnej i stresującej sytuacji, jaką jest choroba dziecka. W swoim gabinecie starałam się stworzyć przyjazne warunki dla moich małych pacjentów.

URSZULA BILBIN - PEDIATRA SUWAŁKI

Cieszę się, że mam to szczęście, by wykonywać pracę, która jest moją pasją i dostarcza mi ogrom satysfakcji każdego dnia.
Urszula Bilbin

Galeria zdjęć

Celem umówienia się na wizytę, proszę dzwonić 504 244 141.