Protetyka

PROTETYKA

Protetyka stomatologiczna zajmuje się uzupełnianiem braków w uzębieniu, odbudową złamanych zębów oraz zmianą kształtu zębów. Odbudowa utraconych zębów przywraca funkcję żucia i gryzienia. Kompletne uzębienie poprawia komfort życia.

W naszej praktyce staramy się traktować tkanki zęba z należytym szacunkiem. Naszym celem jest odtworzenie brakujących, uszkodzonych tkanek i przywrócenie funkcji bez niepotrzebnego szlifowania zdrowych tkanek zęba.

Wcześniej przystępowaliśmy do szlifowania zębów pod licówki, korony i mosty. Obecnie staramy  się odbudowywać zęby materiałem kompozytowym, bez szlifowania ich. Technika ta jest częścią nowej gałęzi protetyki zwanej protetyką addycyjną w odróżnieniu od techniki resekcyjnej, gdzie szlifowaliśmy zęby. Stało się to możliwe dzięki udoskonaleniu materiałów kompozytowych oraz wprowadzeniu tak zwanej metody wtryskowej – flow injection. Materiałem dedykowanym do tej metody jest nowy materiał firmy GC – G-aenial universal injectable.

Tam, gdzie zęby były już oszlifowane albo musimy wykonać most wykonujemy uzupełnienia pełnoceramiczne. Zamiast tradycyjnych wycisków pobieramy wycisk cyfrowy skanerem wewnątrzustnym Medit i wysyłamy skan do laboratorium. Współpracujemy z laboratorium Scan-Lab, które po 3-4 dniach odsyła nam gotowe prace protetyczne.

  • Uzupełnianie braków w uzębieniu
  • Odbudowa złamanych zębów
  • Zmiana kształtu zębów
  • Dokładne badanie
  • Rzetelna dokumentacja
  • Prognoza diagnostyczna