Stomatologia estetyczna i funkcjonalna

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA I FUNKCJONALNA

W naszej praktyce kierujemy się zasadami kompleksowego leczenia pacjentów wykorzystując metody cyfrowe przy planowaniu leczenia stomatologicznego. Korzystamy z doświadczenia, które sami zdobyliśmy pracując metodami analogowymi wg Johna Kois'a oraz korzystamy z pomocy amerykańskiej firmy SmileFy - światowego lidera oprogramowania komputerowego do projektowania idealnego uśmiechu.

Przed
Po

Metoda Digital Smile Design (cyfrowe planowanie uśmiechu) polega na dopasowaniu kształtu, koloru i ustawienia zębów zawsze do konkretnego pacjenta, aby uzyskać optymalny i przewidywalny wynik leczenia zanim zaczniemy jakiekolwiek działania lecznicze. W tym celu wykonujemy dokumentację fotograficzną pacjenta, skanujemy skanerem wewnątrzustnym całą jamę ustną oraz wykonujemy badanie tomograficzne.

Digital Smile Design

Metoda Digital Smile Design (cyfrowe planowanie uśmiechu) polega na dopasowaniu kształtu, koloru i ustawienia zębów zawsze do konkretnego pacjenta, aby uzyskać optymalny i przewidywalny wynik leczenia zanim zaczniemy jakiekolwiek działania lecznicze. W tym celu wykonujemy dokumentację fotograficzną pacjenta, skanujemy skanerem wewnątrzustnym całą jamę ustną oraz wykonujemy badanie tomograficzne.

Na podstawie tych danych projektujemy i prezentujemy pacjentowi wizję efektów leczenia, zanim zaczniemy leczenie. Pacjent decydując się na zastosowanie metody Digital Smile Design poprzez wyrażenie własnych oczekiwań i pragnień staje się współtwórcą swojego nowego uśmiechu. Możliwość zobaczenia efektu końcowego leczenia pozwala na zawiązanie bliższej relacji między pacjentem a lekarzem. Dla lekarza i technika DSD oznacza natomiast skuteczniejszą komunikację, wzrost przewidywalności i mniej poprawek na późniejszym etapie. Dzięki czemu zaplanowane rezultaty zostają osiągnięte, a marzenia o pięknym i zdrowym uśmiechu spełnione.

Tomografia

Tomografia komputerowa - CBCT

  • Uzupełnianie braków w uzębieniu
  • Odbudowa złamanych zębów
  • Zmiana kształtu zębów
  • Dokładne badanie
  • Rzetelna dokumentacja
  • Prognoza diagnostyczna